Na insistiranje redovnih kupaca HERO proizvoda, 2011. godine krenuli smo sa otkupom Korovih metli a u 2012. godini otpocinjemo sopstvenu proizvodnju sa zasadom na 3  jutra zemlje. U 2013 godini zasejane povrsine su 7 jutara.

Korova Metla

Korova metla

Korova metla Hero

Korova metla Hero