metla, korova metla hero

Korova metla

Promovišući domaću proizvodnju, povratak prirodi i zemlji, a sa ciljem podizanja ekološke svesti, otpoceli smo poljoprivrednu proizvodnju KOROVIH METLI – GRADINARSKIH METLI.

Pozivamo sve zainteresovane firme, sva trgovinska preduzeća, poljoprivredne kombinate, trgovine, poljoapoteke i sl. – za ugovaranje i rezervaciju količina od berbe 2013.

Snabdevači na pijacama, fizička lica koja rade na pijacama, osobe koje žele da u svom mestu plasiraju KOROVE METLE.

Cena Korove Metle na pijacama u Vojvodini kreće se od 250 do 350 dinara. Uglavnom su to manje količine koje seljaci iznose na pijacu, ili relativno vece količine koje se nude na stočnim pijacama, vašarima ili namenski se proizvode za poznatog kupca. Ovakve metle su uglavnom ne ujednačenog kvaliteta, ne ujednačene veličine i fizičkih karakteristika.

Hero je u 2012 usvojio uniformni standard proizavoda i svojim kvalitetom pridobio kupce na veliko i malo.

Cena u 2013  je 200 dinara.

Odobravamo avansne i količinske rabate. Za ugovornu saradnju posebni rabati.

Primamo rezervacije za proizvodnju 2014 godinu.

Advertisements